Vanilla JS Tutorials

JsIso Tutorials

RSS feed

03 - Applying shadows to isometric heightmap

Using the previous isometric tilemap we apply both horizontal and vertical shadows. The horizontal shadows can also be applied in a non isometric map. We have increased the tilemap size and added a secondary green rgba tile as the ground. The shadows are applied via the Tile Layer shadow flag.


  require([
   'jsiso/canvas/Control',
   'jsiso/tile/Field',
   'jsiso/img/load',
   'requirejs/domReady!'
  ],
  function(CanvasControl, TileField, imgLoad) {

   // RGBA of color to use
   var tileColor = "(158, 154, 255, 1)";
   var groundColor = "(100, 154, 100, 1)";

   // Our Tile Map
   var tileMap = [
    [groundColor, groundColor, groundColor, groundColor, groundColor, groundColor, groundColor],
    [groundColor, tileColor, groundColor, tileColor, groundColor, tileColor, groundColor],
    [groundColor, tileColor, tileColor, tileColor, groundColor, tileColor, groundColor],
    [groundColor, tileColor, groundColor, tileColor, groundColor, tileColor, groundColor],
    [groundColor, groundColor, groundColor, groundColor, groundColor, groundColor, groundColor]
   ]

   // Our Height Map 
   var tileHeightMap = [
    [0,0,0,0,0,0,0],
    [0,1,0,1,0,1,0],
    [0,1,1,1,0,2,0],
    [0,4,0,4,0,3,0],
    [0,0,0,0,0,0,0]
   ]

   // X & Y drawing position, and tile span to draw 
   var xrange = 8;
   var yrange = 8;

   // use CanvasControl to create a simple canvas element
   // ID of Canvas,
   // width of Canvas,
   // Height of Canvas,
   // Optioanl: Any Style proprties we wish to apply,
   // Optional: The DOM ID location we wish to place the canvas in, otherwise it appends to Body
   var context = CanvasControl.create("canavas", 640, 640, {});

   var tileLayer = new TileField(context, CanvasControl().height, CanvasControl().width);

   var images = [
    {
     graphics: [
      "/img/game/ground/blank-block.png" // The images we want to load using imgLoader
     ]
    }
   ];


   imgLoad(images).then(function(imgResponse) { // imgLoad uses Promises, once the images have loaded we continue and use the returned imgResponse

    tileLayer.setup({
     layout: tileMap,
     isometric: true, // Flag used to layout grid in non isometric format
     tileHeight: 50,
     tileWidth: 100,
     heightMap: {
      map: tileHeightMap,
      heightTile: imgResponse[0].files["blank-block.png"], // imgResponse[0] contains the files[] we placed in the graphcis array for loading
      offset: 0
     },
     shadow: {
      offset: 50, // Offset is the same height as the stack tile
      verticalColor: '(5, 5, 30, 0.4)',
      horizontalColor: '(6, 5, 50, 0.5)'
     }
    });

    // Rotate our entire Map 
    tileLayer.rotate("left");

    // Set an offset so our map is on screen
    tileLayer.setOffset(200, 100)
    
    
    // Loop through our tiles and draw the map 
    for (i = 0; i < 0 + xrange; i++) {
     for (j = 0; j < 0 + yrange; j++) {
      tileLayer.draw(i,j);
     }
    }
   });
  });

Check out the View Source to see tutorial.

Tutorial Outcome (View & Run Source)

83 comments

 1. Thank a lot. You have done excellent job. I enjoyed your blog . Nice efforts.. candy crush

  — samuelddarden Wed, 29 May 2019

 2. I have been studying your entries all the way through my morning holiday, and I should admit the entire tutorials has been very enlightening and very well written. click here

  — Joshua A. Price Mon, 10 Jun 2019

 3. This site is very nice. I really like such a fantastic written tutorials. I will keep coming here again and again. Visit my link as well. click here

  — Joshua A. Price Mon, 10 Jun 2019

 4. Than you for sharing this! I like to look at coding as a metaphor for tree service. We'r epruning and trimming nature to get the results we want, and coding on computers so no different than pruning on a tree service. Anyways, thanks for sharing and I just wanted to take the time to say thank you from Winnipeg!

  — Christopher Macdonald Sat, 22 Jun 2019

 5. Reading this one will never get me bored cause of its nice information have. bathroom remodel

  — fredluis Wed, 10 Jul 2019

 6. Exact translation , great value and friendly people. What otherwise can I ask for? Strongly recommended! chinese translation

  — chinese translation Thu, 1 Aug 2019

 7. I was wondering if you could write a litte more on this topic. Thank you. seaport.seaworld

  — SAMS Thu, 1 Aug 2019

 8. These are great instructions thanks!!

  Vancouver accountability coaching Wed, 7 Aug 2019

 9. You have a nice procedure because it's easy to understand. Keep it up!
  roofing companies in Northern Kentucky

  — Jake Thu, 8 Aug 2019

 10. Well, this post is quite good! Thanks for updating my information about the subject. Pro Carpet Cleaning Hunter's Creek

  — Cassandra D. Everhart Mon, 19 Aug 2019

 11. Thanks for sharing your tutorial with us. Amazing!

  highrisk.solutions/ Wed, 28 Aug 2019

 12. Type naar gebruik of toepassing: bouwlift, goederenlift, huislift,
  liftinstallatie, personenlift, stoellift en de traplift

  Bron: Wikipedia. Een lift is een verticaal transportsysteem met
  vaste stopplaatsen, bedoeld voor het vervoer van personen en/of
  goederen. Het vervoer geschiedt door middel van een kooi waar
  de personen en/of goederen in geplaatst worden. De kooi bevindt
  zich meestal in een schacht en verplaatst zich langs vaste
  geleidingen omhoog of omlaag. Wanneer de kooi voor de stopplaats
  tot stilstand wordt gebracht, spreekt men van een stoplift.
  Door middel van vaste geleidingen wordt de lift in een verticale
  baan gehouden en omhoog en omlaag bewogen. Een contragewicht
  vermindert het effectieve gewicht van de lift. Voor het betreden
  en verlaten en - in het kader van goederentransport - het laden
  en lossen wordt de lift tot stilstand gebracht. Liftbouw soorten liftinstallaties Een uitzondering
  hierop zijn de paternosterliften die voor het betreden en
  verlaten niet tot stilstand worden gebracht. De liftinstallatie
  bestaat uit een machineruimte die zich meestal boven op de
  liftschacht en dus boven op het dak van een gebouw bevindt.

  Hierin is de liftmachine geplaatst en de schakelkast die de
  besturing van de lift regelt. Soms bevindt de machinekamer zich
  ook naast de schacht. Dit kan zowel boven als onder in de
  schacht zijn. Bij hydraulische liften maakt het niet uit waar
  de machineruimte zich bevindt. Een vinding van de laatste jaren
  is de machinekamerloze lift. Een ander belangrijk onderdeel van
  de lift is de liftschacht. Dit is de ruimte waarin de kooi en de
  leiders zich bevinden. Passagiers krijgen door middel van
  schachtdeuren toegang tot de liftkooi. Onder in de schacht
  bevindt zich de schachtput met de buffers voor de kooi.

  Aandrijving: Tractieliften, Hydraulische liften, Trommelliften,
  Spindelliften, tandheugelliften en Vacuümliften. Gerelateerd:
  Scheepslift, Skilift, Paternoster, Bouwlift, Elisha Otis,
  Trampe-fietslift, Bailonglift en traplift. Liftbouw bedrijf
  in Nederland dient te werken volgens de hoogste norm van
  veiligheid in Europa: de NEN-EN-81.

  — muneer ahmed Mon, 2 Sep 2019

 13. "Bron: Wikipedia. Een bungalowpark (ook vakantiepark)
  is een park met vakantiehuizen die verhuurd worden
  aan vakantiegangers en toeristen. De vakantiebungalows
  zijn niet bestemd voor permanente bewoning, maar worden
  in principe alleen tijdelijk verhuurd, doorgaans per
  week, midweek of weekend.

  Bungalowparken zijn meestal van de lente tot in de
  herfst geopend, maar zijn er steeds meer het gehele
  jaar door geopend. Een bungalowpark ligt vaak bij
  (of in) een recreatiegebied, natuurgebied ( bos,
  strand en zee ) of toeristisch attractieve omgeving.
  Toch kent een bungalowpark / pretpark zelf vaak ook
  de nodige basis voorzieningen. Vaak is er een
  zwembad, filmzaal, speeltuin en horecagelegenheid
  daarnaast zijn er meestal sportfaciliteiten als
  bowlingbanen en activiteitenprogramma's.

  Naast zeer luxe parken met alle voorzieningen in
  en om de bungalows zijn er ook zeer eenvoudige en
  rustige bungalowparken. Een eigenaar van een
  bungalowpark kan door het aanbod van voorzieningen
  op een bepaalde doelgroep van bezoekers richten.
  In Nederland en België behoort een groot deel van
  de parken toe aan een beperkt aantal bedrijven:
  Center Parcs (onderdeel van Pierre & Vacances Center
  Parcs Group), Sunparks (onderdeel van Pierre &
  Vacances Center Parcs Group), Landal GreenParks
  (Onderdeel van Platinum Equity), Roompot Vakanties,
  Recreatie Centra Nederland, Droomparken, Efteling
  (Efteling Bosrijk en Efteling Loonsche Land)

  Bovenstaande is slecht een beperkt overzicht van
  het totaal aan parken in België en Nederland.
  Overige europese landen hebben wij even buiten
  beschouwing gelaten maar zal online eenvoudig
  te vinden zijn wat elk land biedt.
  Populaire bungalowparken in Nederland
  Wat altijd belangrijk is dat de omgeving veel biedt
  aan de bezoeker zodat men niet alleen aangewezen
  is op de mogelijkheden en faciliteiten van het park.
  Kernwoorden: Natuur, Bos, Water, Strand en Zee etc.

  — muneer ahmed Tue, 3 Sep 2019

 14. "Bron: Wikipedia. Een vakblad is een tijdschrift dat gewijd
  is aan een bepaald vak, een beroep. Het eerste vakblad was
  voor mensen in de leerindustrie en verscheen eind 19e eeuw.
  Het ontstaan ervan had zijn wortels in de industriële
  revolutie. Steeds meer mensen kregen een gespecialiseerde
  taak in fabrieken en werkplaatsen. Deze werknemers en
  natuurlijk ook hun bazen hadden daardoor behoefte aan
  speciale scholing. Er ontstonden daardoor specialisten,
  die zich meestal verenigden in beroepsorganisaties en
  ook een eigen blad, een vakblad, oprichtten.

  Daar stond en staat informatie in over dat specifieke vak.
  Soms zeer gespecialiseerd, zoals nieuwe ontwikkelingen en
  informatie over en bepaald productieprocedé of product /
  gereedschap. Maar ook algemene informatie over bijvoorbeeld
  ontwikkelingen in het vak, nieuwe opleidingen, de toe-
  nemende of afnemende waarde van het vak, interviews en
  algemene opiniërende stukken over economie en eigen
  bedrijven. De branche vakbladen werden vroeger bijna
  allemaal vervaardigd door de beroepsverenigingen zelf,
  die daarvoor speciale redacteuren aanstelden.

  Dat waren meestal vakgenoten of bestuursleden, die ook
  vaardig waren met de pen en een beetje hadden doorgeleerd.
  In de tweede helft van de vorige (20ste) eeuw wierpen
  grote uitgevers of drukkers zich ook op de vakbladen.
  Ze namen de exploitatie en vervaardiging over van zo'n
  vereniging, of ze gingen zelf nieuwe vakbladen opzetten
  met professionele redacties. Dit laatste bleek vaak een
  lucratieve zaak, want er werd zo een platform gemaakt
  voor adverteerders. En uitgeverijen maken meestal bladen,
  ook vakbladen, om eraan te verdienen. Elke zichzelf
  respecterende (vak)branche heeft zo zijn eigen periodiek.

  Enkele titels: Groente & Fruit, De Molenaar, Bloemisterij,
  De Boerderij, De Architect, De Ingenieur, Cobouw, De
  Levensmiddelenkrant, Shops-Out-of-Home, Advocatenblad,
  Adformatie, Medisch Contact, Media Facts, Schoenvisie,
  Computable, Automatisering Gids, Management Team,
  Distrifood en Bizz. Grote uitgeverijen op dit gebied
  zijn Kluwer, Sdu Uitgevers, Elma Multimedia, Elsevier
  Business Press en VNU Media. Daarnaast zijn er
  vakbondsbladen, die een combinatie zijn van informatie
  over de uitoefening van het vak en over arbeidsvoorwaarden
  en wat die vakbond allemaal voor de leden doet. Maar
  deze kunnen niet tot de echte vakbladen worden gerekend.
  Nederland kent zo'n 3800 vakbladen en tegenwoordig ook
  veelal online digitaal via internet te downloaden. Vakblad branche / sector

  — muneer ahmed Tue, 3 Sep 2019

 15. I want you to thank for your time of this wonderful read!!! https://quickppsr.com.au
  I definitely enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog

  — muneer Tue, 3 Sep 2019

 16. Voor SEO in Utrecht kan je kiezen voor Invictus Online Marketing,
  Maar httpmarketing uit NH biedt landelijke seo dekking! Naast
  local seo diensten. Scoren jouw concurrenten in uw provincie
  ( Utrecht ) beter met hun website? Dan is het tijd om direct
  serieus aan de slag te gaan met zoekmachine optimalisatie (SEO).
  Ook conversie van uw website teksten worden herschreven zodat
  deze zoekmachine vriendelijk zijn maar ook een aantrekking
  hebben op de websitebezoeker! SEO Utrecht Stad

  — muneer ahmed Thu, 5 Sep 2019

 17. Thanks for sharing this routine. My friends at tinytowerstand.com/ office were trying to figure out how to move the shadow depending on the light position.

  — Karl Mon, 9 Sep 2019

 18. This looks easy but in reality, it isn't, right? I've tried one before.
  Daniel | pet odor removal columbia

  — Daniel Tue, 10 Sep 2019

 19. Thanks for this tutorial. I'd appreciate seeing a video of this as well so that it will make things a whole lot easier.
  Kevin | https://www.kitchensnclosets.com

  — Kevin Collins Tue, 10 Sep 2019

 20. Thanks for this tutorial. I'd appreciate seeing a video of this as well so that it will make things a whole lot easier.
  Kevin | shelf genie

  — Kevin Collins Tue, 10 Sep 2019

 21. UTVG is producent en importeur van nicotinehoudende elektronische
  sigaretten (""e-sigaretten"") van vijf verschillende merken (Flavor
  Vapes, Vape Master, Premium, Envy en Wanna Vape). De e-sigaret
  van UTVG bestaat uit een houder met de uiterlijke vorm van een
  sigaret, alsmede uit een batterij, een ampul, een verstuiver en
  een ledlampje. De ampul bestaat uit een oplossing van uit tabak
  geëxtraheerde nicotine en is in verschillende doses beschikbaar. Uitspraak elektronische sigaretten 2012

  — muneer Sat, 14 Sep 2019

 22. One present why galore businesses opt for postcards is because they are overmuch cheaper to be prefab and this can forbear a lot of expenses on the lengthened run.
  drivers knowledge test

  — muneera ahmed Sun, 15 Sep 2019

 23. This information is superb! Carry on with the fantastic informations!
  covetdiamonds
  jetpackcoins
  warrobotsgold
  golfclashgems/
  empiresgems

  — jake Wed, 18 Sep 2019

 24. I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.

  소액결제현금화 Mon, 23 Sep 2019

 25. I'm just thinking if your tutorial can help me in my business. Absolutely Elite

  Absolutely Elite Wed, 25 Sep 2019

 26. I appreciate this tutorial. Thank you so much. Houston Screen Room

  Houston Screen Room Wed, 25 Sep 2019

 27. This is worth it to read. The Woodlands Windows

  The Woodlands Windows Wed, 25 Sep 2019

 28. Our academic pursuits, along with a range of extracurricular activities, help in honing a child's skills and ensuring that he/she grows to be a mature and responsible citizen.

  best school in greater noida

  — abc Thu, 26 Sep 2019

 29. I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job! voyance-amour-eternel.com

  — muneer ahmed Sat, 28 Sep 2019

 30. Visit our site to find more about wedding photographer Northern Virginia. We offer engagement and proposal photography in Va. best site to buy bitcoin in canada

  — muneer Mon, 30 Sep 2019

 31. google

  — asd Wed, 2 Oct 2019

 32. Great article Lot's of information to Read...Great Man Keep Posting and update to People..Thanks

  how to start blogging to make money Tue, 8 Oct 2019

 33. Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading. Notenshop

  Rank Feed Thu, 10 Oct 2019

 34. Thank you for this tutorial. This will really help us a lot.

  see this Thu, 10 Oct 2019

 35. I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.

  ביטוח אובדן כושר עבודה Thu, 10 Oct 2019

 36. There are so many awesome party ideas For younger kids, but as children mature there are far fewer alternatives for tweenies and teenage parties. Movies, computers, Ipads, Wii’s and Playstations all keep the children engaged, but we prefer activities that exercise their muscles and engage their brains!

  party for kids birthday turramurra Sun, 20 Oct 2019

 37. Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include.

  smm panel pakistan Tue, 29 Oct 2019

 38. I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job! ACL Pros

  — muneer ahmed Tue, 29 Oct 2019

 39. So luck to come across your excellent blog. Your blog brings me a great deal of fun.. Good luck with the site. flooring store

  — muneer ahmed Sat, 2 Nov 2019

 40. Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.

  sách Chuyển Pháp Luân Mon, 4 Nov 2019

 41. Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you Umzugskosten Berlin

  — muneer ahmed Tue, 5 Nov 2019

 42. 감사합니다. 소액결제 현금화는 좋은것 같아요

  소액결제 Tue, 5 Nov 2019

 43. Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.

  premiumessaywritings.com Mon, 11 Nov 2019

 44. Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading.

  phoenix az auto glass Wed, 13 Nov 2019

 45. Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks.

  workplace mental health training Thu, 14 Nov 2019

 46. When I originally commented I clicked the -Notify me when new surveys are added- checkbox now every time a comment is added I receive four emails with the same comment.

  showbox apk download Thu, 14 Nov 2019

 47. thank you

  소액결제 Thu, 14 Nov 2019

 48. This is a great tutorial thanks

  Cheap tow truck

  — Tim Sun, 24 Nov 2019

 49. Hi. Very informative thanks!!

  If you're looking for towing company near me look no further. Or if you're in need of cheap roofing company check them out.

  — Brian Smith Sun, 24 Nov 2019

 50. Go here to get Cheap tow truck or if you're in need of Tree stump grinding Click the link!

  — John bones Jones Sun, 24 Nov 2019

 51. Zen Space. Top professional photographers serving Maui | Oahu | Kauai | Big Island. We specialize in family portrait photography, wedding photography, engagement photography, couples photography, senior portrait photography, maternity photography, fashion photography. Our award-winning team has hundreds of five-star reviews from very satisfied clients. Book a morning or sunset photoshoot today on your next vacation to Hawai!

  Honolulu Photographers Tue, 26 Nov 2019

 52. We know the ins and outs and nooks and crannies of what a digital marketing campaign entails. We are passionate about what we do and hence, we are also quite good at what we do!

  ppc expert in delhi

  best seo company in delhi

  digital marketing agency in delhi ncr

  smo agency in delhi

  — Jewish Thu, 28 Nov 2019

 53. Maybe this sounds better than you ever could believe but this is one of the most interesting places to go niedersachsenladies

  sex in niedersachsen Mon, 2 Dec 2019

 54. I found Hubwit as a transparent s ite, a social hub which is a conglomerate of Buyers and Sellers who are ready to offer online digital consultancy at decent cost.

  showbox apk 2019 Tue, 3 Dec 2019

 55. First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics, i will be always checking your blog thanks.

  trig identities Fri, 6 Dec 2019

 56. We offers end-to-end technical consultancy and know-how as well as know-why to broad spectrum of different requirements of broadcasting industry.

  dejero mobile news

  ipad air reseller in delhi

  mac mini reseller in ahmedabad

  mac pro service center in guwahati

  MacBook air reseller in delhi

  iMac reseller in kolkata

  ipad service center in delhi

  — agc Tue, 10 Dec 2019

 57. I really like your writing style, great information, thankyou for posting.

  online youtube downloader Tue, 31 Dec 2019

 58. Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! Duron Williamson Tree Service

  — Duron Williamson Tree Service Wed, 8 Jan 2020

 59. This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Nashville Tree Services

  — Nashville Tree Services Wed, 8 Jan 2020

 60. This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works Picayune Tree Care

  — Picayune Tree Care Wed, 8 Jan 2020

 61. You completed certain reliable points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will agree with your blog. Petmecky Tree Service

  — Petmecky Tree Service Wed, 8 Jan 2020

 62. The material and aggregation is excellent and telltale as comfortably. Cut Worm Tree Care

  — Cut Worm Tree Care Wed, 8 Jan 2020

 63. I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a great informative website. Hughes Tree Service

  — Hughes Tree Service Wed, 8 Jan 2020

 64. this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot! Tree Service Pensacola

  — Tree Service Pensacola Wed, 8 Jan 2020

 65. I think it could be more general if you get a football sports activity Concrete Contractor Winston-Salem

  — Concrete Contractor Winston-Salem Wed, 8 Jan 2020

 66. Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers. Tow

  — Tow Wed, 8 Jan 2020

 67. I've been looking for info on this topic for a while. I'm happy this one is so great. Keep up the excellent work Tree removal service

  — Tree removal service Wed, 8 Jan 2020

 68. This is a splendid website! I"m extremely content with the remarks!. Tree Services Tampa FL

  — Tree Services Tampa FL Wed, 8 Jan 2020

 69. Experience the movies actually available when downloading showbox for android

  Showbox Thu, 9 Jan 2020

 70. Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! Fluent Marketing

  — Fluent Marketing Sat, 11 Jan 2020

 71. thanks for this, click here for more

  https://www.dubaitravelism.com/dubai-helicopter-to Sat, 11 Jan 2020

 72. Thank you. This was a lot more interesting than the dishwasher repair I had to get done today. Learned a lot.

  — Carmen Smith Thu, 16 Jan 2020

 73. The material and aggregation is excellent and telltale as comfortably. Wenailey Lonila Takeover

  — Wenailey Lonila Takeover Fri, 17 Jan 2020

 74. Thanks a lot for sharing this with all folks you really understand what you're speaking about! Bookmarked. Kindly additionally seek advice from my site =). We will have a link alternate arrangement among us| а

  руководство пользователя silent hunter 5 Mon, 20 Jan 2020

 75. Thanks for the tutorial it was very helpful! Retaining Walls Frankston

  — Landscaping Frankston Tue, 21 Jan 2020

 76. I have been looking for this information for a long time.

  http://ideiahost.com Thu, 23 Jan 2020

 77. Our approach brings together best-in-class virtualized compute, storage, and networking infrastructure.

  IT services & support company in uae

  security partner in uae

  IT managed services in uae

  veeam partner in uae


  — agc Fri, 24 Jan 2020

 78. We provide the cheapest and most reliable csgo accounts compared to anywhere on the internet. This site is run by people who have boosted their way up the ladder.

  buy CSGO Smurf accounts

  — fdf Fri, 24 Jan 2020

 79. Welcome to the world of gaming, where life is fast paced and interesting. There is always an adventure waiting for you online.

  csgo accounts

  — selfie Fri, 24 Jan 2020

 80. I believe you have observed some very interesting points, appreciate it for the post. custom embroidered patches

  — Russo Sat, 25 Jan 2020

 81. I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts.
  rico chandra kusuma

  — osama shk Mon, 27 Jan 2020

 82. Thank's For sharing, Keep it up!Kindly visit Orlando Mobile Detailing

  Orlando Mobile Detailing Mon, 27 Jan 2020

 83. Nice post, Thank's a lot! Kindly visit West Palm Beach Junk Removal

  West Palm Beach Junk Removal Mon, 27 Jan 2020

Please insert the result of the arithmetical operation from the following image:

Please insert the result of the arithmetical operation from this image. =